Печати
PDF

Огромни разлики во цените по кои институциите купуваат исти производи и услуги

on .

СКОПЈЕ, 26. јуни 2015 година – Центарот за граѓански комуникации денеска го објавува Индексот на рационалноста бр. 12 кој e изработен со споредба на цените по кои се купувале сообраќајни знаци, обележување на улици, фискални апарати, камери за видео надзори и финансиска ревизија. Најголемата разлика во цената е евидентирана во набавката на услугата за финансиска ревизија, а најмала во набавката на фискални апарати.

Поконкретно евидентирани се следните разлики:

  • сообраќајните знаци (вертикална сообраќајна сигнализација) се купувани по цени кои се движат од 745 денари до 3.882 денари за 1 еден знак „стоп“, со што највисоката цена е за дури 421% повисока од најниската;
  • обележувањето на улиците (хоризонтална сообраќајна сигнализација) ги чинело институциите од 142 до 354 денари за м2, со што највисоката цена е за 149% повисока од најниската;
  • мобилните фискални апарати ги чинеле институциите 10.894 до 16.772 денари, што значи дека највисоката цена е за 54% повисока од најниската;
  • камерите за видео надзор се купувани по цени кои се движеле од 1.682 до 6.490 денари, со што највисоката цена платена за оваа услуга е за речиси три пати (286%) поголема од најниската цена и
  • финансиската ревизија ги чинела институциите од 0,026% до 0,717% од големината на финансискиот обрт што бил предмет на ревизија, со што највисоката цена е за 27 пати повисока од најниската.

Извештајот од Индексот на рационалноста е достапен и овде. Повеќе информации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

Оглас за вработување на проектен асистент

on .

Центарот за граѓански комуникации објавува оглас за вработување на проектен асистент во период од најмалку 9 месеци за работа на мониторинг на јавни набавки.

Потребни квалификации:

»   Дипломиран правник

»   Искуство во правната професија

»   Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик

»   Одлично познавање на Word, Excel и Power Point

»   Одлични комуникациски, организациски и аналитички способности

Ќе се смета за предност работно искуство на проекти во граѓанскиот сектор и во областа на јавните набавки.

Биографиите, заедно со мотивациско писмо да се испратат на: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите . Рок за пријавување: 25.05.2015 година.

Само кандидатите кои ќе поминат во вториот круг ќе бидат контактирани.

Печати
PDF

Ново издание на „Препораките за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“

on .

Центарот за граѓански комуникации го издаде второто, изменето издание на Препораките за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки. Целта на препораките не е измена на прописите, туку промоција на постојните правила за јавни набавки кои, доколку соодветно се применуваат во практиката, ќе овозможат остварување на целта – олеснет пристап на малите и микропретпријатијата на пазарот за јавни набавки и заживување на локалните економии во земјата.

Препораките за првпат беа објавени пред две години, во февруари 2013 година. Примарно, препораките беа изработени врз основа на сознанијата добиени од следењето на спроведувањето на јавните набавки во Република Македонија, анализата на релевантните национални прописи за јавни набавки во Македонија, на Кодексот со најдобри практики за мали и средни претпријатија изработен од Европската комисија, како и обемното истражување на практиката на договорните органи и на искуството на микропретпријатијата во областа на јавните набавки во земјава.

Печати
PDF

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија

on .

СКОПЈЕ, 29 април 2015 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија кој го опфаќа второто полугодие од 2014 година. Некои од клучните наоди од мониторингот на постапките за јавни набавки се:

  • Советот за јавни набавки во првите месеци од работата го зголеми административното оптоварување во спроведувањето на тендерите, но не и конкуренцијата. Бројот на понудувачи во второто полугодие од 2014 година е дури намален во однос на првото полугодие.
  • До Советот за јавни набавки во второто полугодие од 2014 година се доставени дури 5.725 барања за добивање согласност за спроведување на тендерите. Државните институции побараните согласности ги чинеле околу 600.000 евра.
  • Во сите мониторирани тендери е користен критериумот за избор „најниска цена“. Во некои тендери ниските цени преку е-аукција достигнуваа и апсурдно ниско ниво и го доведуваат во прашање квалитетот на набавките.
  • Задолжителното барање согласност од Советот за јавни набавки за примена на постапката со преговарање без претходно објавување оглас ги намали овие нетранспарентни договори. На годишно ниво нивниот износ достигна 56 милиони евра.
  • Од 612 жалби доставени до Државна комисија за жалби по јавни набавки во 2014 година 109 се од институции кои ги спроведуваат тендерите изјавени против решенија на Советот за јавни набавки. Со само 503 жалби од фирмите во 2014 година продолжи неколкугодишниот тренд на намалување на бројот на жалби од фирмите.