Печати
PDF

Годишен извештај за јавните набавки

on .

Годишниот извештај за јавните набавки ги потенцира десетте најголеми проблеми во јавните набавки во Македонија и нуди експертски препораки за надминување на слабостите во системот на јавни набавки.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 2009