Печати
PDF

Бесправните градби - плодови на корупција што растат пред очите на јавноста

on .

Повеќе од 10-те илјади бесправно изградени објекти во Република Македонија кои во периодот од 2000 година наваму никнаа пред очите на градежната инспекција, се предмет на коруптивни активности во повеќе фази, од нивната изградба до конечната легализација. Истражувањето покажа дека корупцијата во оваа област допира до високи инстанци на локалната и централната власт. Градежните инспектори тврдат дека високиот процент на нереализирани решенија за уривање на бесправно изградени објекти е политика која пред децентрализацијата ја креирале министрите за транспорт и Владата, а сега градоначалниците. Инволвираноста на власта е особено пресудна кај објектите кои се градат на атрактивни локации.

Превземете го целиот извештај (PDF формат, 100 KB)