Печати
PDF

Притајување на сериозен проблем

on .

И покрај многу малиот број официјално пријавени и разрешени случаи, корупција во образованието во Република Македонија постои и тоа во целиот образовен систем. Наспроти едвај неколкуте официјално пријавени случаи стои перцепцијата во јавноста дека корупцијата во образованието е распространета појава особено во високото образование. Повикувајќи се на фактот дека бројот на официјално пријавени случаи на корупција во образованието е минорен, наставничко-професорскиот кадар го прикрива пред јавноста овој сериозен проблем и им овозможува на оние кои се инволвирани во корупцијата да останат неказнети, а проблемот нерешен.

Превземете го целиот извештај (PDF формат, 99 KB)