Препораки

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Предлози за подобрување на правната и на институционалната рамка, како и на практиката на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 543
2 ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Публикација за десетгодишниот јубилеј на Центарот за граѓанки комуникации 683
3 Бриф за јавни политики: Подобрување на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 1047
4 Бриф за јавни политики за подобрување на правната заштита во јавните набавки 1194
5 Предлози за измени и дополнувања на Законот за јавните набавки 2015 1313
6 Препораки за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки 1324
7 Препораки за договорни органи за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки 1758
8 Бриф за јавни политики: Предлози за измени на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и за подобрување на неговата примена од страна на новинарите 1948
9 Препораки за унапредување на транспарентното и отчетното локално владеење 2265
10 Препораки за унапредување и зајакнување на улогата на медиумите во борбата против корупцијата 2126