Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 759
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1809
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 3206
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2849
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3197
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3970
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3628
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3596
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4131
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4202
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4089
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3881
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4098
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4530
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4499
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4465
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4543
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3789
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3619
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3813
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3602
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3578
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3645
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3385
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3052
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3093
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3406
28 Годишен извештај за јавните набавки 3715
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3102
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4741
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4304
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3966