Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 475
2 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 687
3 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 1876
4 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1347
5 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1453
6 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 1867
7 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 1738
8 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 1707
9 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 1796
10 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2051
11 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2305
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2367
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2278
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2481
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2253
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2143
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2226
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2008
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1937
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 1986
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1929
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1776
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1753
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1934
25 Годишен извештај за јавните набавки 1920
26 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 1820
27 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2981
28 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2574
29 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2247