Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 393
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1401
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1625
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1909
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2870
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2331
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2403
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2932
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 2976
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2801
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2802
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3038
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3354
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3392
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3353
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3399
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2954
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2970
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3016
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2775
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2694
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2790
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2597
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2403
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2436
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2572
27 Годишен извештај за јавните набавки 2865
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2399
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3882
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3448
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2985