Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 537
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1617
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 2965
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2673
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3002
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3820
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3439
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3403
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3955
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4012
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3940
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3713
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3932
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4342
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4332
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4293
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4362
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3639
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3495
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3684
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3471
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3442
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3504
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3254
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2924
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2977
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3276
28 Годишен извештај за јавните набавки 3576
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2986
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4597
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4180
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3807