Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1597
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2595
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 4301
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3498
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3858
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4537
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4326
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4231
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4872
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4847
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4690
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4474
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4646
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5171
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5128
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5093
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5150
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4303
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4100
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4329
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4131
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4088
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4137
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3879
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3558
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3608
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3905
28 Годишен извештај за јавните набавки 4217
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3607
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5248
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4833
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4633