Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 615
2 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1178
3 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1388
4 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2369
5 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1851
6 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1968
7 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2497
8 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 2335
9 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2262
10 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2284
11 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2632
12 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2923
13 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2883
14 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2768
15 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2992
16 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2620
17 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2660
18 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2699
19 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2378
20 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2359
21 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2447
22 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2288
23 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2116
24 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2166
25 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2243
26 Годишен извештај за јавните набавки 2397
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2110
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3506
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2982
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2621