Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 888
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1995
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1991
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2301
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3202
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2738
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2761
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3310
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3345
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3212
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3114
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3361
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3698
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3725
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3674
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3729
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3171
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3139
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3227
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3014
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2966
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3034
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2819
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2553
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2583
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2780
27 Годишен извештај за јавните набавки 3117
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2579
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4128
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3709
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3267