Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 595
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1650
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1784
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2080
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3012
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2512
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2563
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3102
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3149
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2980
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2944
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3171
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3517
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3538
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3499
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3544
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3042
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3036
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3112
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2877
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2808
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2884
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2698
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2470
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2496
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2664
27 Годишен извештај за јавните набавки 2972
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2475
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4001
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3566
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3112