Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1032
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1985
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 3450
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2985
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3340
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4088
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3783
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3727
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4267
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4336
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4209
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3993
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4206
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4644
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4637
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4598
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4666
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3880
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3702
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3917
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3694
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3669
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3733
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3476
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3155
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3174
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3498
28 Годишен извештај за јавните набавки 3804
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3196
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4830
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4404
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4082