Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 189
2 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 775
3 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 930
4 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2043
5 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1530
6 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 1618
7 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2077
8 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 1932
9 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 1894
10 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 1958
11 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2244
12 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2512
13 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2558
14 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2441
15 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2636
16 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2370
17 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2306
18 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2368
19 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2102
20 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2064
21 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2129
22 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2035
23 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1885
24 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 1888
25 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2024
26 Годишен извештај за јавните набавки 2054
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 1905
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3137
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2691
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2359