Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 240
2 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 1181
3 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 1453
4 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 1738
5 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 2708
6 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2170
7 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 2275
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 2795
9 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 2776
10 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 2629
11 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 2627
12 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 2905
13 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3227
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3243
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3204
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3272
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2870
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 2895
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2928
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2676
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2562
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 2688
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2539
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2354
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2404
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2507
27 Годишен извештај за јавните набавки 2765
28 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2353
29 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3792
30 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3303
31 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 2906