Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1270
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2280
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 3849
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3237
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 3610
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4308
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4060
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3969
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 4550
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 4578
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4442
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4223
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4405
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4891
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4862
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4834
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4894
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4070
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3868
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4102
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3896
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3859
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3908
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3654
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3325
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3383
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3684
28 Годишен извештај за јавните набавки 3985
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3374
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5020
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4613
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4320