Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 337
2 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 1417
3 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 2689
4 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 2482
5 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 2816
6 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 3636
7 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3237
8 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 3210
9 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 3759
10 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 3815
11 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 3746
12 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 3539
13 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 3766
14 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4161
15 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4150
16 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4104
17 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4179
18 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3486
19 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 3370
20 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3544
21 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3324
22 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3305
23 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 3361
24 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3120
25 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2802
26 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 2850
27 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3093
28 Годишен извештај за јавните набавки 3443
29 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 2855
30 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4459
31 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4040
32 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 3625