Печати
PDF

Поддршка на истражувачкото новинарство за одговорно владеење

Скопје, 6 април 2016 год. – Центарот за граѓански комуникации во партнерство со Балканската истражувачка репортерска мрежа и НВО Инфоцентарот започна со спроведувањето на тригодишниот проект, поддржан финансиски Европската унија „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“. Во рамките на проектот ќе бидат создадени јадро на добро обучени истражувачки новинари, како и мрежа од локални граѓански организации од земјата кои преку нивната работа и во соработка со новинарите ќе придонесат кон подобрување на истражувачкото новинарско известување и кон подобро информирана јавност.

Проектните активности треба да ја сменат сегашната состојба во која медиумите во земјата не успеваат да ја играат суштинската ’вочдог’ улога односно да ги откриваат и анализираат прашањата од јавен интерес и да бараат одговорност од носителите на власта. Во услови на влошување на ситуацијата во медиумите во комбинација со недоволен новинарски кадар и ограничени ресурси, постои значителен недостиг на истражувачко известување како една од најмоќните алатки за барање одговорност од властите.

Проектот е насочен кон зголемување на квалитетот и кредибилитетот на истражувачкото новинарство, креирање на бази на отворени податоци од страна на НВО како ресурси за истражувачкото новинарство и за нивните активности. Проектните активности опфаќаат интензивни тренинг-програми за истражувачко новинарство со фокус на доброто владеење; редовно менторирање и подучување на истражувачките новинари; учество на најдобрите истражувачки новинари на регионални конференции и школи за стекнување продлабочени знаења, споделување искуства и вмрежување; јавни дебати за улогата на истражувачкото новинарство; доделување грантови, обуки и менторирање на локални граѓански организации во подготовка на бази на отворени податоци за важни општествени прашања на локално ниво и воспоставување на јадро на граѓански организации и новинари кои ќе се залагаат за поголема транспарентност, отчетност и одговорност на властите.

Вкупниот буџет на проектот е 294.812 евра, од кои ЕУ учествува со 265.331 евра.

Печати
PDF

ИНДЕКС НА РАЦИОНАЛНОСТ 14

Планираната, а неспроведена е-аукција носи највисоки цени

СКОПЈЕ, 21 март 2016 година – Центарот за граѓански комуникации денеска го објавува Индексот на рационалност бр. 14 во кој се споредени цените по кои се купувани метални архивски ормари, јаглен и училишни столчиња. Најголемата разлика во цената е евидентирана во набавката на јаглен, а најмала во набавката на заштитните гумени чизми.

Поконкретно евидентирани се следните разлики:

  • метални архивски ормани ги чинеле институциите од 6.476 до 14.293 денари за 1 орман, со речиси идентични димензии со што највисоката цена е за дури 121% повисока од најниската;
  • јагленот е купуван по цени кои се движат од 1.652 денари до 4.720 денари за еден тон со што највисоката цена е за дури 186% повисока од најниската;
  • училишни столчиња со стандардни димензии се купувани по цени кои се движат од 505 до 1.062 денари, што значи дека највисоката цена е за 110% повисока од најниската и
  • заштитни гумени чизми, високи до колена ги чинеле комуналните претпријатија од 400 до 728 денари за пар со што највисоката цена платена за оваа услуга е за 82% поголема од најниската цена.

Обидот за изработка на индексот на рационалноста за чистење на речни корита не можеше да се реализира, бидејќи не можеше да се пронајде заедничка, единица мерка врз основа на која би ги споредиле трошоците за оваа услуга.

Извештајот од Индексот на рационалноста е достапен овде. Повеќе информации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

Опаѓа и онака малата конкуренција кај локалните тендери

СКОПЈЕ, 31 декември, 2015 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од редовниот мониторинг на постапките за јавни набавки спроведени од институции на локално ниво во периодот од октомври 2014 година до март 2015 година кој ги покажа следниве констатации:

- Ниската конкуренција кај тендерите на локално ниво и натаму се намалува, и покрај серијата законски измени коишто требаше да влијаат во спротивна насока и да го зголемат бројот на учесници во постапките за јавни набавки. На мониторираните тендери имаше просечно по 2,4 понудувачи, а 57% од тендерите имаа ниедна или само една понуда.

- Иако е законски задолжителна за сите тендери, е-аукција имало само во 53% од мониторираните постапки. Ниската конкуренција на тендерите и ’најниската цена‘ како единствен критериум само ќе го заоструваат проблемот со неодржувањето на електронските аукции, на кои би требало да се намалуваат првобитно понудените цени.

- Процентот на поништување на мониторираните тендери се задржува на високо ниво од 20%, што е пораст во однос на претходните една до две години, кога изнесуваше околу 15%. И натаму главна причина за поништувањето останува да биде тоа што понудувачите понудиле понеповолни цени од оние што ги очекувал или ги планирал договорниот орган.

- Несоодветноста на ’најниската цена‘ како единствен критериум за доделување на договорот е најголем проблем со кој се соочуваат фирмите на тендерите на локално ниво. Повеќе од половината од анкетираните фирми се соочуваат со задоцнета наплата во јавните набавки.

Извештајот е достапен овде. За повеќе информации ве молиме контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

Конкуренцијата на тендерите останува ниска

СКОПЈЕ, 10 декември 2015 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија кој го опфаќа првото полугодие од 2015 година. Некои од клучните наоди од мониторингот на постапките за јавни набавки се:

  • Ниското ниво на конкуренција, со што се доведува во прашање ефективноста во трошењето на јавните пари, останува обележје на тендерите и во првата половина од 2015 година. Советот за јавни набавки, основан за да ја зголеми конкуренцијата, досега не даде резултати.
  • До Советот за јавни набавки во првото полугодие од годинава се доставени 10.362 барања за согласност, што ги чинело институциите дури 74,3 милиони денари односно 1,2 милиони евра.
  • Воведената контрола ги дисциплинираше институциите и ги принуди да го намалат користењето на нетранспарентната постапка со преговарање без претходно објавување на оглас. Во првото полугодие од 2015 година вредноста на овие договори изнесува околу 11,5 милиони евра и е за 61,4% помала од истиот период лани.
  • Во првото полугодие од 2015 година поништени се 18,5% од огласените тендери. Со ова е забележан благ пад на бројот на поништувања на тендерите во однос на претходните периоди.
  • Во првото полугодие од годинава фирмите доставиле најмал број на жалби во изминатите неколку години. Вкупно до Државна комисија за жалби по јавни набавки (ДКЖЈН) се доставени 252 жалби што е за дури 23,6% помалку од истиот период лани. Повеќе од половина од жалбите се доставени од фирми кои ги оспоруваат донесените одлуки за избор на најповолна понуда во тендерите. Извештајот од мониторингот е достапен овде. За повеќе информации, ве молиме, контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Проектот на УСАИД за граѓанско општество е спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија во партнерство со: Центар за граѓански комуникации; Младински образовен форум; Реактор – Истражување во акција и Форум – Центар за стратегиски истражувања и документација.