Мрежа на медиуми и НВО-а за борба против корупција

Станува збор за неформална мрежа на новинари и претставници на невладини организации за борба против корупцијата која ја сочинуваат потписниците на Декларацијата за меѓусебна соработка во борбата против корупцијата.

Потписници на декларацијата:

Герман Филков - Центар за граѓански комуникации
Ана Петрушева - Балканска истражувачка мрежа
Тодор Цонев - Здружение „ИНИ‘’ Виница
Ленче Христова - Организација на жени – Струмица
Александра Тодевска - Организација на жени на општина Свети Николе
Александар Јанев - Капитал
Борјанчо Мицевски - Регионален центар за одржлив развој – Кратово
Марија Саздевски - Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Мишко Иванов - Б92
Никица Кусинкова - Конект
Горан Трпеновски - ВЕСТ
Бобан Љубиновски - Центар за поддршка - Дебар
Суад Мисини - Истражувачки центар за граѓанско општество
Маргарита Цаца Николовска - Институт за човекови права
Дарко Алексов - Граѓанска асоцијација МОСТ
Стево Башуровски - новинар во ТВ ТЕРА
Милка Смилевска - Ал Џезеира Балканс
Ида Протугер - новинар
Наим Рашиди - Diversity media
Мартин Алексовски - Младински образовен форум (МОФ)
Ацо Кабранов - Плус Инфо
Снежана Лупевска - продуцент во КОД
Невенка Л. Гирова - Фондација за развој на локална заедница Штип
Бети Пеева - ЕХО
Трајче Митев - Здружение Маркетинг менаџмент
Алејсин Кадриов - Здружение Интелект-Мулти