seriale online filme online seriale online filme online seriale online filme online seriale online filme online filme porno
Печати

Бриф за медиуми за јавни набавки

on .

Во Брифот за медиумите е даден краток осврт на јавните набавки во Северна Македонија во 2019 година, како и осврт и споредба со набавките на земјите од регионот на Западниот Балкан.