Печати
PDF

База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините

on .

База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините содржи податоци за возилата на сите министерства и општини: марка и модел на возилото, кога е произведено, кога е набавено и набавната вредност. Министерствата и општините поседуваат 2.645 автомобили, од кои 2.008 се со набавна вредност од 33 милиони евра, додека за 637 патнички возила институциите немаат или не откриваат податоци за набавната вредност.