Печати
PDF

Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата

on .

Користење на обемни бази на податоци како алатки во борбата против корупцијата

Овој документ за јавни политики го претставува концептот на користење на обемните бази на податоци во антикорупцијата, начинот на негова примена, добрите страни и предизвиците, со посебен осврт на состојбата во Република Северна Македонија, почетните чекори, примената, како и препораки за забрзување на користењето на  оваа алатка во борбата против корупцијата.