Печати
PDF

Извештај во сенка за јавните набавки во Северна Македонија 2021

on .

Редовен годишен извештај во сенка за состојбите во јавните набавки во Северна Македонија кој дава осврт на позначајните аспекти и пробеми при спроведувањето на набавките, како и препораки за унапредување.