Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија 2015-2019 година 15
2 Shadow Report on Public Procurement 2020 187
3 Policy brief on emergency COVID-19 procurement 141
4 Analysis of the Exercise of Free Access to Information Pursuant to the new Law on Free Access to Public Information 181
5 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 358
6 COVID-19 Related Emergency Procurement Monitoring Report North Macedonia 363
7 Active Transparency Index 2020 1020
8 32 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2019) 1630
9 Transparency, Accountability and Integrity in Public Procurement 1743
10 Shadow Report on Public Procurement in Macedonia: Trapped between the old and the new 2132
11 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4522
12 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4435
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5013
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 4946
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4643
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4545
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4410