Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Active Transparency Index 2020 732
2 32 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2019) 1382
3 Transparency, Accountability and Integrity in Public Procurement 1492
4 Shadow Report on Public Procurement in Macedonia: Trapped between the old and the new 1886
5 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4308
6 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4205
7 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 4766
8 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 4727
9 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4414
10 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4332
11 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4200