Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 70
2 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 77
3 Active Transparency Index 2020 837
4 32 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2019) 1469
5 Transparency, Accountability and Integrity in Public Procurement 1573
6 Shadow Report on Public Procurement in Macedonia: Trapped between the old and the new 1967
7 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4383
8 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4280
9 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 4844
10 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 4801
11 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4492
12 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4402
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4267