Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија 2015-2019 година 15
2 Извештај во сенка за јавните набавки 2020 187
3 Документ за јавни политики за јавните набавки во време на корона 141
4 Анализа на остварувањето на пристапот до информации според новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 181
5 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 358
6 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 363
7 Индекс на активна транспарентност 2020 1020
8 32 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2019) 1630
9 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1743
10 Извештај во сенка за состојбите, проблемите и идните предизвици во спроведувањето на тендерите во Македонија 2132
11 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 4522
12 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 4435
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5013
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 4946
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 4643
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 4545
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4410