Извештаи

Индекс на активна транспарентност

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Индекс на активна транспарентност 2021 година 1041
2 Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија 2015-2019 година 764
3 Извештај во сенка за јавните набавки 2020 960
4 Документ за јавни политики за јавните набавки во време на корона 767
5 Анализа на остварувањето на пристапот до информации според новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 701
6 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 980
7 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 945
8 Индекс на активна транспарентност 2020 1661
9 32 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2019) 2202
10 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 2408
11 Извештај во сенка за состојбите, проблемите и идните предизвици во спроведувањето на тендерите во Македонија 2756
12 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 5072
13 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните претпријатија и установи во Р. Македонија 5053
14 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки 5600
15 Мерки за стеснување на просторот за корупција во бесправното градење и урбанизмот 5499
16 Мерки за стеснување на просторот за корупција во образованието 5216
17 Мерки за стеснување на просторот за корупција во здравството 5030
18 Мерки за стеснување на просторот за корупција во јавната администрација 4962