Истражувања

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 28
2 Документ за јавни политики 61
3 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 186
4 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 179
5 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 637
6 Индекси на активна транспарентност 1126
7 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 963
8 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 957
9 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1063
10 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1122
11 Индекс на активна транспарентност 2019 1642
12 Policy paper: (Non)performance of the system for prevention of corruption in public procurements in Macedonia 1788
13 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 1878
14 Active transparency index 2018 2768
15 Research of transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements 2256
16 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2953
17 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2922
18 Индекс на активна транспарентност 2017 2896
19 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3282
20 Index of active transparency 2016 3237
21 Monitoring of media reports on priority issues of public interest 3853
22 Research of current practices: Transparent local governance 4293
23 Research on the application of the right of free access to public information on the part of journalists 4465
24 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2011 4831
25 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2009 4682
26 Transparent local governance: Book of Practices and Recommendations 4786
27 Results of the survey of existing practices in municipalities in Eastern Macedonia 4668