Истражувања

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 51
2 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 51
3 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 501
4 Индекси на активна транспарентност 941
5 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 798
6 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 796
7 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 880
8 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 964
9 Индекс на активна транспарентност 2019 1399
10 Policy paper: (Non)performance of the system for prevention of corruption in public procurements in Macedonia 1633
11 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 1728
12 Active transparency index 2018 2520
13 Research of transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements 2112
14 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2782
15 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2762
16 Индекс на активна транспарентност 2017 2736
17 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3116
18 Index of active transparency 2016 3075
19 Monitoring of media reports on priority issues of public interest 3670
20 Research of current practices: Transparent local governance 4143
21 Research on the application of the right of free access to public information on the part of journalists 4312
22 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2011 4616
23 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2009 4498
24 Transparent local governance: Book of Practices and Recommendations 4630
25 Results of the survey of existing practices in municipalities in Eastern Macedonia 4517