Истражувања

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Индекс на активна транспарентност 2021 година 82
2 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 155
3 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 278
4 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 252
5 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 355
6 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 353
7 Документ за јавни политики 408
8 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 551
9 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 520
10 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 985
11 Индекси на активна транспарентност 1695
12 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1360
13 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1362
14 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1462
15 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1495
16 Индекс на активна транспарентност 2019 2241
17 Policy paper: (Non)performance of the system for prevention of corruption in public procurements in Macedonia 2200
18 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2308
19 Active transparency index 2018 3288
20 Research of transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements 2654
21 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3359
22 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3297
23 Индекс на активна транспарентност 2017 3332
24 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3713
25 Index of active transparency 2016 3642
26 Monitoring of media reports on priority issues of public interest 4281
27 Research of current practices: Transparent local governance 4665
28 Research on the application of the right of free access to public information on the part of journalists 4846
29 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2011 5276
30 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2009 5178
31 Transparent local governance: Book of Practices and Recommendations 5220
32 Results of the survey of existing practices in municipalities in Eastern Macedonia 5054