Истражувања

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки 121
2 Индекс на активна транспарентност 2021 година 305
3 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 350
4 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 479
5 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 440
6 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 563
7 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 535
8 Документ за јавни политики 625
9 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 768
10 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 713
11 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 1184
12 Индекси на активна транспарентност 1934
13 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1577
14 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1581
15 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1690
16 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1704
17 Индекс на активна транспарентност 2019 2543
18 Policy paper: (Non)performance of the system for prevention of corruption in public procurements in Macedonia 2418
19 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2544
20 Active transparency index 2018 3545
21 Research of transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements 2883
22 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3564
23 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3506
24 Индекс на активна транспарентност 2017 3577
25 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3945
26 Index of active transparency 2016 3874
27 Monitoring of media reports on priority issues of public interest 4533
28 Research of current practices: Transparent local governance 4851
29 Research on the application of the right of free access to public information on the part of journalists 5049
30 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2011 5536
31 Monitoring of the media reporting on corruption in Macedonia 2009 5434
32 Transparent local governance: Book of Practices and Recommendations 5395
33 Results of the survey of existing practices in municipalities in Eastern Macedonia 5247