Истражувања

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Индекс на активна транспарентност 2021 година 82
2 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 155
3 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 278
4 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 252
5 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 355
6 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 353
7 Документ за јавни политики 408
8 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 551
9 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 520
10 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 985
11 Индекси на активна транспарентност 1695
12 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1360
13 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1362
14 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1462
15 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1495
16 Индекс на активна транспарентност 2019 2241
17 Документ за јавни политики: (Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија 2200
18 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2308
19 Индекс на активна транспарентност 2018 3289
20 Истражување на траспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 2654
21 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3359
22 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3297
23 Индекс на активна транспарентност 2017 3333
24 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3713
25 Индекс на активна транспарентност 2016 3642
26 Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес 4281
27 Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење 4665
28 Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите 4848
29 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2011 5276
30 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2009 5178
31 Транспарентно локално владеење: Книга на практики и препораки 5220
32 Истражување на актуелните практики во општините од Источна Македонија 5054