Истражувања

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки 40
2 Индекс на активна транспарентност 2021 година 232
3 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 280
4 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 420
5 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 373
6 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 488
7 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 467
8 Документ за јавни политики 543
9 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 694
10 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 643
11 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 1109
12 Индекси на активна транспарентност 1856
13 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1509
14 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1502
15 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1614
16 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1627
17 Индекс на активна транспарентност 2019 2444
18 Документ за јавни политики: (Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија 2343
19 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2463
20 Индекс на активна транспарентност 2018 3465
21 Истражување на траспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 2800
22 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3484
23 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3427
24 Индекс на активна транспарентност 2017 3500
25 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3866
26 Индекс на активна транспарентност 2016 3795
27 Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес 4449
28 Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење 4783
29 Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите 4984
30 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2011 5430
31 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2009 5348
32 Транспарентно локално владеење: Книга на практики и препораки 5328
33 Истражување на актуелните практики во општините од Источна Македонија 5175