Истражувања

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 База на податоци: Концесии за минерални суровини за 2019 година 43
2 Истражување и база на податоци на пресметаниот и наплатениот данок на имот на општините 2017-2019 150
3 Истражување и база на податоци на трошоците за зимско одржување на патиштата за сезоната 2020/21 129
4 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 224
5 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 223
6 Документ за јавни политики 258
7 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 400
8 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 380
9 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 849
10 Индекси на активна транспарентност 1477
11 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 1188
12 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 1206
13 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1292
14 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1341
15 Индекс на активна транспарентност 2019 2009
16 Документ за јавни политики: (Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија 2040
17 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 2113
18 Индекс на активна транспарентност 2018 3096
19 Истражување на траспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 2484
20 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3182
21 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 3129
22 Индекс на активна транспарентност 2017 3144
23 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3541
24 Индекс на активна транспарентност 2016 3474
25 Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес 4101
26 Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење 4514
27 Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите 4671
28 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2011 5112
29 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2009 5004
30 Транспарентно локално владеење: Книга на практики и препораки 5059
31 Истражување на актуелните практики во општините од Источна Македонија 4900