Истражувања

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Трошоци за новогодишно украсување и детски пакетчиња 2021 2
2 Истражување на износите на паушалите на општинските советници 35
3 Документ за јавни политики 68
4 Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините 189
5 Ад-хок мониторинг на јавните набавки поврзани со коронавирусот 186
6 Бриф за итните јавни набавки поврзани со заштита од коронавирусот COVID-19 број 1 640
7 Индекси на активна транспарентност 1133
8 Документ за јавни политики за честото поништување на тендерите 964
9 Бриф за јавни политики за користење на бази на податоци во борбата против корупцијата 963
10 Транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 1067
11 Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија 1126
12 Индекс на активна транспарентност 2019 1652
13 Документ за јавни политики: (Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија 1795
14 База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините 1886
15 Индекс на активна транспарентност 2018 2771
16 Истражување на траспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 2259
17 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2959
18 Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година 2923
19 Индекс на активна транспарентност 2017 2902
20 Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година 3290
21 Индекс на активна транспарентност 2016 3248
22 Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес 3859
23 Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење 4295
24 Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите 4468
25 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2011 4839
26 Мониторинг на медиумското известување за корупција во Македонија 2009 4699
27 Транспарентно локално владеење: Книга на практики и препораки 4795
28 Истражување на актуелните практики во општините од Источна Македонија 4673