Извештаи од мониторингот

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 33 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2019) 400
2 31 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2018) 1955
3 30 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2017) 2963
4 29 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2017) 4844
5 28 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2016) 3815
6 27 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2016) 4166
7 26 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2015) 4856
8 Second Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4641
9 First Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4556
10 Companies’ survey about their experiences in public procurements 5217
11 Second Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 5157
12 First Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 4992
13 Fourth Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2013 4780
14 Results from the monitoring of public procurements in Macedonia 4947
15 Second quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5474
16 First quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5438
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5405
18 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 5466
19 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 4586
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4372
21 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4637
22 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4438
23 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4376
24 First quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4435
25 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2010 4186
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3847
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3910
28 Results from the public procurements monitoring published 4205
29 Annual report on public procurement 2009 4524
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3879
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5543
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5124
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5019