Извештаи од мониторингот

Title Filter
Display #
# Article Title Hits
1 33 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2019) 656
2 31 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2018) 2171
3 30 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2017) 3195
4 29 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2017) 5301
5 28 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2016) 3983
6 27 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (January-June 2016) 4336
7 26 Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement (July-December 2015) 5049
8 Second Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4830
9 First Semiannual Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2015 4707
10 Companies’ survey about their experiences in public procurements 5415
11 Second Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 5323
12 First Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2014 5163
13 Fourth Quarterly Report on Monitoring the Implementation of Public Procurement 2013 4927
14 Results from the monitoring of public procurements in Macedonia 5094
15 Second quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5647
16 First quarterly report on monitoring the implementation of public procurement 2013 5593
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5566
18 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 5620
19 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2012 4741
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4539
21 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4789
22 Third quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4589
23 Second quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4517
24 First quarterly report on monitoring of public procurement for 2011 4586
25 Fourth quarterly report on monitoring of public procurement for 2010 4326
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3982
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4065
28 Results from the public procurements monitoring published 4370
29 Annual report on public procurement 2009 4688
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4023
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5721
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5289
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5220