Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 35 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2020) 475
2 34 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2020) 720
3 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 1220
4 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2827
5 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3930
6 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 6723
7 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 4548
8 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4926
9 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5851
10 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5421
11 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5263
12 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 6052
13 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5881
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5670
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 5482
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5643
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6163
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6175
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6144
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6157
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5254
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5081
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5316
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5088
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4984
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5085
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4812
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4482
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4639
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 5950
31 Годишен извештај за јавните набавки 5203
32 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4575
33 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 6348
34 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5854
35 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5858