Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 34 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2020) 91
2 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 860
3 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2441
4 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3477
5 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 5755
6 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 4186
7 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4561
8 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5472
9 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5025
10 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4928
11 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5630
12 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5519
13 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5351
14 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 5110
15 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5289
16 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5831
17 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5780
18 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5756
19 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5820
20 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4932
21 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4755
22 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5008
23 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4779
24 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4672
25 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4743
26 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4484
27 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4154
28 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4293
29 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4564
30 Годишен извештај за јавните набавки 4868
31 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4233
32 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5992
33 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5517
34 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5457