Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 384
2 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1944
3 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2954
4 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 4828
5 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3806
6 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4159
7 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4847
8 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4635
9 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4547
10 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5208
11 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5150
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4983
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4771
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4938
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5464
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5425
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5399
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5456
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4576
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4365
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4623
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4426
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4363
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4418
25 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4174
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3830
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3896
28 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4193
29 Годишен извештај за јавните набавки 4506
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3869
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5532
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5111
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5001