Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 661
2 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2180
3 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3202
4 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 5322
5 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3990
6 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4341
7 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5056
8 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4835
9 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4713
10 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5425
11 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5330
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5170
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4930
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5100
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5653
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5596
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5571
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5627
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4748
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4545
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4797
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4601
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4521
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4595
25 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4328
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3989
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4077
28 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4377
29 Годишен извештај за јавните набавки 4693
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4031
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5739
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5299
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5226