Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 276
2 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 1862
3 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 2862
4 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 4641
5 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 3728
6 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4072
7 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 4763
8 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4553
9 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 4452
10 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5129
11 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5074
12 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 4912
13 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 4687
14 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 4865
15 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5391
16 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5354
17 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5325
18 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5383
19 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4502
20 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4298
21 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4558
22 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4354
23 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4295
24 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4349
25 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4085
26 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3763
27 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 3830
28 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4125
29 Годишен извештај за јавните набавки 4438
30 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 3803
31 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5464
32 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5052
33 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 4907