Извештаи од мониторингот

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 35 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2020) 137
2 34 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2020) 548
3 33 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2019) 1070
4 31 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2018) 2680
5 30 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2017) 3750
6 29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2017) 6303
7 28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2016) 4406
8 27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јануари-јуни 2016) 4776
9 26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (јули-декември 2015) 5689
10 Втор полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5272
11 Прв полугодишен извештај од мониторингот во 2015 год. 5135
12 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 5873
13 Втор квартален извештај од мониторингот во 2014 година 5738
14 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2014 година 5544
15 Четврти квартален извештај за јавните набавки 2013 5334
16 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 5510
17 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6035
18 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2013 година 6009
19 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5987
20 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 6022
21 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 5128
22 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2012 година 4954
23 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 5201
24 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4967
25 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4869
26 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2011 година 4954
27 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4689
28 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4360
29 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4507
30 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2010 година 4772
31 Годишен извештај за јавните набавки 5070
32 Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2009 4436
33 Трет квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 6210
34 Втор квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5712
35 Прв квартален извештај за јавните набавки во 2009 година 5701