ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку
Center for Civil Communications - Завршени проекти

Завршени проекти

Печати
PDF

Проект на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки (2012-2017)

on .

Проектот го олеснува пристапот на микропретпријатијата до пазарот на јавни набавки во земјата, преку зголемување на капацитетите на микропретпријатијата и намалување на бариерите за нивно учество во јавните набавки. Тоа треба да придонесе кон поодржлив развој на микропретпријатијата и подобро искористување на потенцијалите за создавање работни места, раст и иновации.
Проектот е финансиран од УСАИД Македонија, а се спроведува во партнерство со фондацијата Фокус од Велес и со здружението ЕХО од Штип.

Видео сторија за поддршката на микропретпријатијата

Печати
PDF

Медиумите и невладините против корупцијата (2011-2012)

on .

Проектот опфати серија одделни и заеднички активности за зајакнување на улогата на медиумите и на невладините организации како најзначајни претставници на граѓанскиот сектор во борбата против корупцијата. Со проектот се влијаеше врз зголемување на капацитетот, вклученоста и соработката меѓу медиумите и невладините организации во борбата против корупцијата преку директна вклученост во проектните активности (дебати и обуки) на повеќе од 100 новинари, уредници и претставници на невладините организации. Во рамките на проектот се спроведе длабочинско квалитативно истражување на начинот на кој медиумите известуваат за корупцијата, чиј резултати претставуваа основа за дизајнирање на програмата за дебатите и обуките, како и на препораките за унапредување на состојбата. Освен тоа, беше издаден водич за невладиниот сектор за борба против корупцијата и беше преведена на македонски јазик една од најзначајните книги во светот од областа на борбата против корупцијата „Власта и корупцијата“ од Сузан Роуз Ејкерман. На крајот, новинарите и претставниците на невладиниот сектор формираа неформална мрежа потпишувајќи заедничка декларација за борба против корупцијата. Проектот е финансиски поддржан од Инструментот за предпристапна помош (ИПА) на ЕУ.

Печати
PDF

Намалување на корупцијата: Размена на искуства и добри практики во истражувачкото новинарство меѓу новинари од Македонија и од Романија (2008-2009)

on .

Во партнерство во Романскиот центар за истражувачко новинарство, 10 новинари од најрелевантните национални и локални медиуми од Македонија се обучени од водечки тренери за истражувачко новинарство од Македонија и Романија за напредните техники на истражувачкото новинарство. Обуката резултираше со разработени идеи за истражувања на конкретни теми.

Печати
PDF

Засилување на улогата на медиумите во борбата против корупцијата (2008-2009)

on .

Проектот ги унапредува новинарските стандарди за истражување и известување за корупцијата и го засилува капацитетот на медиумите за остварување на нивната општествена улога во борбата против корупцијата. Појдовна основа претставуваше длабочинската анализа за начинот на кој македонските медиуми известуваат за коруцијата и за детектирање на главните слабости во тоа известување.