ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку
Center for Civil Communications - News
Print
PDF

Results from the monitoring of public procurements in Macedonia

SKOPJE, 31 January 2014 – Today, the Center for Civil Communications published the monitoring results for public procurement procedures in Macedonia for the period July-September 2013. Key findings include:

Almost one third of tender procedures from the monitoring sample, have been completed with awarding the procurement contract to the single bidding company that participated therein. In such cases, the tender procedure is not completed with the organization of electronic competition for reduction of initially bided prices, i.e. with the so called e-auction. On the account of this, tender procedures with one bidder that has been awarded the contract imply a major risk of signing the procurement contract under prices higher than the actual market prices.

  • Some contracting authorities continue to use bid-evaluation elements that do not guarantee objective selection of the most favourable bid. Cases have been noted where the contracting authorities allocated points to the bidding companies with whom they have signed procurement contracts in the past, as well as cases in which there is no clear methodology on point-ranking of the quality element.
  • In the third quarter of 2013, the value of contracts signed by means of negotiation procedure without prior announcement of call for bids amounts to 21.3 million EUR and represents an increase by 52% compared to same period last year. In accumulative terms, procurement contracts signed in this manner in the first 9 months of 2013 amount to a total of 47.7 million EUR.
  • In the third quarter of 2013, every fourth tender procedure was unsuccessful (25.7%). The most frequently indicated reason for tender annulment is the fact that the contracting authority did not receive any acceptable or adequate bids.

This Report is available at www.ccc.org.mk. For more information, please contact the Center for Civil Communication on tel. (02) 3213-513 or by e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

NOTE TO THE EDITORS:

USAID Civil Society Project is a 2.5 years project funded by the USAID and implemented by the Foundation Open Society – Macedonia (FOSM) in partnership with the Center for Civil Communications, the Youth Educational Forum, Reactor – Research in Action, and Forum – Centre for Strategic Research and Documentation.

 

The American people, through USAID, have invested over $500 million in Macedonia since 1993. USAID works with the people of Macedonia to create jobs, strengthen democratic institutions and practices, enhance integrated education, and prepare students for the workforce. These initiatives improve the quality of life and support Macedonia’s transition to a stable and prosperous democracy. USAID provides economic and humanitarian assistance in more than 100 countries. For more information please visit USAID Macedonia Website and USAID Macedonia Facebook page.

Print
PDF

Работни состаноци за примена на препораките за полесен пристап на микропретпријатијата до јавните набавки

There are no translations available.

КОЧАНИ, 24.01.2013 – Со одржување на состанокот во Кочани, заврши серијата работни состаноци со претставниците на договорните органи од општините во вардарскиот и источниот регион за примената на Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Препораките беа издадени во почетокот на 2013 година до повеќе од 200 локални институции од 21 општина. Нивната примена значи намалување на административните и на другите пречки во спроведувањето на јавните набавки кои оневозможуваат пристап на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Со создавање услови за зголемено учество на овие фирми на пазарот на јавни набавки, во крајна линија, се подобрува локалната економија во овие општини.

На 12-те состаноци околу примената на препораките, позитивните аспекти од нивното спроведување и за тешкотиите со кои се соочуваат договорните органи за време на спроведување на јавните набавки вкупно присуствуваа 135 лица задолжени за спроведување на јавните набавки во локалните институции. Станува збор за општини, јавни комунални претпријатија, болници, здравствени домови, училишта, градинки, музеи, библиотеки, и сл.

Анализата на спроведувањето на препораките покажува дека најчесто се спроведувале препораките за објавување на тендерската документација заедно со огласот за јавната набавка, определување разумни рокови за фирмите за поднесување понуди на тендерите, поставување пропорционални критериуми за учество на фирмите во јавните набавки и барање на помалку документи од фирмите за учество на тендерите. За следниот период останува да се интензивира примената на останатите препораки, меѓу кои: јавно објавување на годишниот план за јавни набавки, зголемување на достапноста на информациите за тендерите и на други места освен на ЕСЈН, почесто делење на предметите на набавка на делови, склучување на рамковни спогодби со повеќе економски оператори, воспоставување редовна и почеста комуникација со фирмите и сл.

Истовремено, на околу 300 микропретпријатија од споменатите општини секојдневно им се дава обука и помош околу регистрација на ЕСЈН, пополнување на тендерските документации, поднесување понуди, водење на електронски аукции и други активности поврзани со нивното учество во јавните набавки. овие фирми во текот на 2013 година поднесоа вкупно 243 понуди и склучија повеќе од 120 договори за јавни набавки во вкупна вредност од повеќе од еден милион евра.

Овие активности се спроведуваат во рамките на Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки чија цел е да обезбеди поголемо учество на овие претпријатија на пазарот на јавни набавки, придонесувајќи кон нивниот поодржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање на работни места, раст и иновации. Од друга страна, за договорните тоа значи можност за добивање на подобра вредност за потрошените пари.

Проектот го спроведува Центарот за граѓански комуникации во партнерство со невладините Фокус од Штип и ЕХО од Штип.

Print
PDF

Олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки

There are no translations available.

КАВАДАРЦИ, 5.11.2013 - Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки започнува серија работни состаноци со претставниците на договорните органи од општините од Вардарскиот и Источниот регион во однос на примената на Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Првиот од серијата состаноци се одржа со претставниците на договорните органи од општина Кавадарци на 5.11.2013 год. (вторник) во салата на општина Кавадарци.

За време на состанокот се разговараше за примената на препораките, позитивните аспекти од нивното спроведување и за потешкотиите со кои се соочуваат договорните органи за време на спроведување на јавните набавки.

Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки се дел од активностите во рамките на проектот чија цел е да обезбеди поголемо учество на овие претпријатија на пазарот на јавни набавки, придонесувајќи кон нивниот поодржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање на работни места, раст и иновации. Од друга страна, за договорните тоа значи можност за добивање на подобра вредност за потрошените пари.

Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки го спроведува Центарот за граѓански комуникации во партнерство со невладините Фокус од Штип и ЕХО од Штип. Проектот се спроведува во 21 општина и опфаќа повеќе од 200 договорни органи и околу 300 микропретпријатија.

Print
PDF

Index of Rationality 9

The Index of Rationality no.9 is developed for the following five types of products, i.e. services:

  • maintenance of elevators;
  • printing of bill forms;
  • RTG X-ray films;
  • cow’s milk cheese; and
  • GPS devices.

The Index of Rationality for these types of products and services was developed by targeting national and local institutions that have procured these products or services in the first half of 2013.

Initially, a total of 53 national and local contracting authorities were addressed with FOI applications inquiring about prices attained for procurement of given products or services. However, due to objective or subjective reasons, as indicated throughout the analysis, in the end the Index was developed on the basis of price information provided by 39 institutions.

Print
PDF

90 микропретпријатија се обучуваат за јавните набавки

There are no translations available.

Претставници на 90-тина фирми од речиси сите општини од источниот и вардарскиот регион учествуваат на повеќедневната годишна конференција на микропретпријатија за јавните набавки која се одржува во Струмица. Целта на конференцијата е да се унапредат знаењата на микропретпријатијата за учество во јавните набавки, како и да се остварат неопходните контакти за идно здружување на микропретпријатијата за заеднички и посилен настап на пазарот на јавните набавки.

Конференцијата е можност за размена на искуства од учеството на микропретпријатијата на тендерите и за идните предизвици кои стојат на патот на микропретпријатијата кон поголемо и посоодветно учество на пазарот на јавни набавки.

Конференцијата е дел од Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки кој го спроведува Центарот за граѓански комуникации од Скопје, во партнерство со невладините организации Фокус од Велес и ЕХО од Штип. Проектот го олеснува пристапот на микропретпријатијата до пазарот на јавните набавки, придонесувајќи за нивен одржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање работни места, раст и иновации.

Воедно, на државните институции проектот им овозможува, преку поголема конкуренција во јавните набавки, да постигнат пониски цени и повисок квалитет за купените производи, услуги и работи.